Kontakt

ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo spoločnosti: ÚSVIT- ML, n. o.

Čapajevova 4923/23
080 01 Prešov

 

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Komenského 134/4
068 01 Medzilaborce

 

IČO: 50 440 471

Kontaktný formulár

Aký je súčet 6 a 2?
 

ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0905 253 867- Riaditeľ- Ing. Karol Schneider, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017

 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0
#0 [internal function]: __error(2, 'Unknown: write ...', 'Unknown', 0, Array)
#1 {main}

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/server/html/nousvit.sk/port/sess/) in Unknown on line 0
#0 [internal function]: __error(2, 'Unknown: Failed...', 'Unknown', 0, Array)
#1 {main}